Pozory mylą

sie 5, 2020 | Bez kategorii

Gotowa lekcja na podstawie filmu z YT

Poziom: B1+ i wyżej
Czas: 20 – 30 minut
Cele:     rozwijanie empatii
              uświadamianie uczniom, że nie powinniśmy oceniać ludzi na podstawie pozorów
              ćwiczenie umiejętności pisania i czytania
              powtórzenie słownictwa związanego z opisem emocji

 1. Podziel klasę na dwie grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw zdjęć dwóch różnych mężczyzn. Zdjęcia pochodzą z reklamy kamer do monitoringu. Jeśli klasa jest duża, możesz podzielić grupy na mniejsze pracujące nad tym samym zestawem obrazków.
 2. Poproś uczniów, żeby wypisali 3 – 5 przymiotników opisujących emocje mężczyzn na poszczególnych zdjęciach (w każdym zestawie 3 zdjęcia). Przymiotniki nie mogą się powtarzać. Uczniowie przedstawiają swoje przymiotniki i zapisują je na tablicy. Uczniowie nie pokazują swoich zdjęć drugiej grupie.
 3. Poproś uczniów, aby ustawili zdjęcia w kolejności w jakiej się według nich wydarzyły. Kiedy poprawna kolejność jest gotowa, uczniowie tworzą historię z mężczyzną ze zdjęcia jako głównym bohaterem. Wprowadź limit czasowy lub ilości słów. Każda grupa umieszcza swoje zdjęcia na tablicy i przedstawia swoją historię.
 4. Uczniowie oglądają reklamę: https://www.youtube.com/watch?v=uQxgD0TpiQI
  Jeśli możliwe ustaw film tak, aby uczniowie nie zorientowali się, że to reklama.
 5. Zapytaj uczniów, co to za nagranie. Puść film do końca.
 6. Na zakończenie poproś uczniów, aby w parach przedyskutowali poniższe pytania:
  What do you think about the story? Do you think it might have happened?
  Is it a good idea to use this kind of stories to advertise a product?
  How would you behave if you were the owner of the shop?