POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Wiącek.
e-mail: kontakt@katarzynawiacek.pl

Cele przetwarzania danych:
– publikowanie komentarzy na blogu i na fanpage’u (Facebook)
– kontakt mailowy z czytelnikami
– przesyłanie newslettera (platforma Mailerlite)

Dane odbiorców nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Stosuję środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe czytelników, są to:
– dostęp do strony internetowej, konta na FB, konta na Instagramie, konta na Youtube, konta na Mailerlite oraz maila zabezpieczony jest hasłem
– ochronna antywirusowa zainstalowana na komputerze
– dane przetwarzane wyłącznie on-line bez zapisu na dysk i bez ich przetwarzania w formie papierowej

Wchodząc na moją stronę godzisz się na to, że:
– wyświetlacjąc film zaembedowany z Youtube lub Vimeo wykorzystywane są pliki cookies z Youtube lub Vimeo.
– zostawiając komentarz poprzez Disqus wykorzystywane są cookies z Disqus
– w tej witrynie są wykorzystywane pliki cookie, których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu
– korzystam z Google Analytics w celu m.in. analizy ilości wejść na stronę oraz źródeł wejść

Ewidencja incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
W sytuacjach, gdy gromadzone dane wyciekną, zostaną utracone
w niewiadomych okolicznościach lub dostęp do nich uzyska ktoś nieuprawniony:
– każdy taki incydent zostanie szybko zauważony, zewidencjowany i zaraportowany. 
W ciągu 72 godzin administrator strony podejmie decyzję czy zgłasza naruszenie do organu nadzorczego czy nie.

Ocena skutków przetwarzania danych
Przetwarzane dane to podstawowe dane wymagane przy zostawianiu komentarzy na stronie lub kontakcie mailowym.
Przetwarzanie takich danych w formie opisane w pozostałych dokumentach
nie będzie powodować szczególnego ryzyka naruszenia praw lub wolności użytkowników.