Pomysły na podział uczniów na pary

lip 18, 2022 | do pobrania, metodyka

Praca w parach to jeden z ważnych fragmentów lekcji, w parach uczniowie mogą
ćwiczyć mówienie, pisanie, tworzyć wypowiedzi lub pracować nad gramatyką i słownictwem.

W dzisiejszym poście chciałabym przedstawić trzy pomysły na podział uczniów na pary oraz polecić jeden
materiał z ćwiczeniami na rozwijanie mówienia w parach.

Powtórka

Wykorzystaj zagadnienia z poprzedniej lekcji, na małych kartkach wypisz, np: słowa i ich tłumaczenia, słowa lub ich
przeciwieństwa, przymiotnik i przyimek, który się z nim łączy,
połówki zdań. Rozdaj uczniom kartki, muszą znaleźć osobę, która na kartce ma coś pasującego
do ich kartki (tłumaczenie, połówkę zdania, przeciwieństwo, etc). To jeden z moich ulubionych sposobów na podział na pary,
kiedy pracowałam z grupami. Uczniowie powtarzali materiał
z poprzedniej lekcji oraz bardzo często pracowali z kimś innym niż zwykle.

Wykorzystaj ustawienie ławek

Najczęściej uczniowie pracują z osobą z tej samej ławki lub osobą siedzącą za nimi/przed nimi.
Ja prosiłam, żeby połączyli się w pary rzędami, np rzędy wewnętrzne i rzędy zewnętrzne.
Albo jeśli w trakcie danej lekcji uczniowie często zmieniali pary, ustalałam, że osoby siedzące
w danym rzędzie (zazwyczaj od zewnątrz), będą przesuwać się o jedno miejsce do przodu,
aż wrócą na swoje stałe miejsce (trochę jak w ćwiczeniu typu speed dating).

Potnij zdjęcie

Podobnie jak w pierwszym pomyśle Powtórce uczniowie muszą odnaleźć innego ucznia z pasującą połówką
tym razem zdjęcia. Tniesz zdjęcie na pół, każdy dostaje jedną część, nie pokazują ich sobie nawzajem.
Następnie uczniowie chodzą po klasie, opisują swoją część zdjęcia i szukają osoby (tylko na podstawie słuchania)
z drugą częścią zdjęcia.

Jeśli szukasz materiałów na mówienie do wykorzystania właśnie w parach, polecam Pairwork Pack.

To 30 krótkich zadań typu information gap, które sprawdzą sie w 4-8 podstawówki na poziomach A1-B1
(niektóre z ćwiczeń sprawdzą się też na lekcjach w szkole średniej). W zestawie znajdują się
4 typy zadań: Find the difference, Missing information, Listen&Draw i Discuss&Choose. 
Poniżej do pobrania 2 przykładowe zadania z tego materiału.