Mixed revision B2 (part 3)

mar 1, 2024 | do pobrania

Do pobrania kolejna karta pracy z serii Mixed Revision, tym razem Mixed Revision poziom B2.
Jest to część trzecia. Część drugą możesz pobrać tutaj.

W Mixed Revision B2 (part 3) znajdziesz 25 punktów ćwiczących słownictwo i mówienie.

Możesz wykorzystać ją jako pracę domową, a potem omówić lub jako kartę pracy na zajęcia ogólne.

Pamiętaj, aby poprosić uczniów o wykorzystanie przykładowego słownictwa w praktyce (niech zbudują zdania o sobie lub stworzą historię).