Kto odpowie? – jak wybierać uczniów do odpowiedzi

sie 5, 2020 | Bez kategorii

Zamiast standardowego wyczytywania uczniów z listy, można wprowadzić trochę urozmaicenia i zabawy. Upewnijmy się tylko, że każdy uczeń ma możliwość odpowiedzi chociaż raz w trakcie lekcji.

Samodzielny wybór

Napisz na tablicy tyle numerów ilu uczniów, daj im minutę na wpisanie się w tej kolejności, w której chcą odpowiadać. Są tacy, którzy chcą być pierwsi 🙂

Miękka piłka

Rzucamy do uczniów, a potem to oni wybierają kolejne osoby rzucając do siebie piłkę.

Losujemy

Najprostszy sposób to losowanie kartek z imionami z pudełka lub torebki. Możemy też przygotować bardziej trwałe patyczki. Zbieramy patyczki od lodów i na każdym zapisujemy imię ucznia. Takie kolorowe patyczki (te ze zdjęcią pochodzą z Tigera) mogą służyć do podziału na pary i grupy.

Numerki na wejście

Przy wchodzeniu do klasy rozdaj każdemu uczniowi numerek, który będzie wskazywał kolejność odpowiedzi.

Koło imion

http://www.classtools.net/random-name-picker/index.php
Na tej stronie możemy przygotować koło fortuny z imionami naszych uczniów. Klikamy Edit/Save i wpisujemy imiona uczniów danej grupy. Po wpisaniu imion klikami Save, wpisujemy hasło i potwierdzamy zapisanie naszych danych. Teraz trzeba tylko zapisać link do strony i korzystać z koła kiedy tylko mamy dostęp do Internetu i chcemy wprowadzić trochę zabawy. Po wybraniu danego ucznia, możemy usunąć go z kolejnego losowania (Remove) lub kliknąć w koło, a wtedy wybrany wcześniej uczeń wciąż będzie w grze.