Karta pracy poziom A2-B1

mar 16, 2022 | do pobrania

Kilka tygodni temu opracowałam krótkie powtórzenie dla mojego dorosłego ucznia. Powtórzenie obejmowało wybrany materiał z kilkunastu lekcji, które mieliśmy. Skupiłam się w nim na zagadnieniach, które sprawiały mu trudność. Postanowiłam wykorzystać te zadania i oto dla Was karta pracy z 4 różnymi ćwiczeniami: na słownictwo, gramatykę i phrasal verbs. Ćwiczenia są tak skonstruowane, żeby na ich bazie mogła wywiązać się dyskusja lub żeby uczeń udzielił krótkiej odpowiedzi. Poziom A2-B1, możecie wykorzystać z dorosłymi, ale także starszymi nastolatkami.

Karta do pobrania po kliknięciu guzika poniżej zdjęcia.