Jak przetrwać mając skromne środki finansowe?

sie 8, 2020 | Bez kategorii

Bardzo lubię tę lekcję, uczniowie chętnie pracują, rozmawiają, uczą się słownictwa i obmyślają strategię, jak przetrwać do końca miesiąca. Lekcja jest dobra dla młodzieży i dorosłych, poziom od B1 i wyżej. Zajęcia dotyczą problemu bezrobocia, a jako element główny wykorzystana jest gra online http://playspent.org/html/

Temat: How to survive on meagre income?

Cele:     rozwijanie empatii
             ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji
             ćwiczenie umiejętności pracy w parze
             rozwijanie umiejętności dyskusji oraz uzasadniania własnej opinii
             przypomnienie słownictwa z zakresu ekonomii i finansów
Poziom: B1+/B2/C1
Metody pracy: praca w parach, dyskusja w grupie
Środki: rzutnik, komputery z podłączeniem do Internetu, internetowa gra video

1. Uczniowie zajmują miejsca przed komputerem w parach. W razie nieparzystej liczby osób powstaje jedna grupa 3-osobowa.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wyobrażenie sobie, że właśnie stracili pracę. Do podanej sytuacji zadaje kilka pytań dodatkowych.              

Imagine you have lost your job. What do you do?
             How do you feel?
             What actions are you planning to take?
             Who might help you?
3. W parach (grupach) uczniowie grają w internetową grę “Spent”. http://playspent.org/  Ich zadaniem jest postawienie się w sytuacji osoby, która traci pracę i musi utrzymać się z niewielkiej ilości pieniędzy podczas całego miesiąca. Nauczyciel wyświetla na rzutniku pytania, które uczniowie powinni analizować podczas gry.
         How did you feel during the game?
         Did you manage to make it till the end of the month? Why? Why not?
         What did you spend your money on?
         What kinds of problems did you have?
         What decisions did you make? Which of them was the most difficult / uncomfortable?
         Did you break the law? Was it really necessary?
         Did you have to make any sacrifice?
      What do you think about the statistics provided? Was there anything that surprised you?
         How to survive on meagre income?
4. W parach uczniowie odpowiadają na pytania. Po wymianie uczniowie zmieniają pary
​i ponownie odpowiadają na te same pytania tym razem prezentując wyniki swojej gry. Potem w krótkiej wspólnej dyskusji uczniowie prezentują, co im się podobało i nie podobało podczas gry. 

Komentarze