Jak dużo mogą zmienić 4 minuty?

sie 5, 2020 | do pobrania, wartości

Ćwiczenie zainspirowane filmem Amnesty International “4 minutes experiment”.
​W trakcie lekcji angielskiego może być użyte jako wstęp do lekcji o tolerancji, uchodźcach, znaczeniu czasu, empatii. Może być też wstępem do lekcji wychowawczej.

Czas: 15-20 minut
Poziom: A2+ i wyżej
Cele: rozwijanie empatii
          wprowadzenie tematu tolerancji / uchodźców

1. Zadaj uczniom pytanie:
What can you do for four minutes? (Co możesz zrobić przez 4 minuty?)
Daj czas na zastanowienie, potem zbierz pomysły od klasy.
Powiedz uczniom, że jakiś czas temu na podstawie badań psycholog Arthur Aron doszedł do wniosku, że 4 minuty patrzenia sobie w oczy może zbliżyć ludzi do siebie. Powiedz uczniom, że obejrzą film zainspirowany tymi badaniami, ich zadaniem będzie określenie uczuć ludzi oraz ich reakcji.

2. Puść film do 0:30, w tym fragmencie ludzie mają jeszcze zamknięte oczy. Zatrzymaj i poproś uczniów o nazwanie emocji uczestników eksperymentu.

3. Puść film do 1:00, w tym fragmencie ludzie otwierają oczy. Zatrzymaj i poproś uczniów o nazwanie emocji i reakcji uczestników eksperymentu.

4. Puść film do końca, uczniowie zapisują wszystkie reakcje i czynności bohaterów filmu. Potem uczniowie wymieniają zapisane czynności.

5. Po obejrzeniu filmu poproś uczniów, żeby wybrali sobie jedną parę z filmu, wyobrazili   o czym mogli rozmawiać tuż po zakończeniu eksperymentu i zapisali to w formie dialogu. Wybrane pary prezentują dialogi.

​6. Poproś uczniów, aby siedli w parach i patrzyli sobie w oczy przez 30 sekund. Jeśli widzisz, że ćwiczenie działa, możesz wydłużyć czas.