Co on je na śniadanie? – stereotypy

sie 7, 2020 | do pobrania, wartości

Cele: dyskusja na temat popularnych stereotypów
          umożliwienie uczniom rozmowy na temat stereotypów i ich wpływu
          umożliwienie uczniom podzielenia się własną opinią
          ćwiczenie umiejętności reagowania na czyjeś opinie
          ćwiczenie umiejętności mówienia i pisania              
Poziom: B1+ lub wyżej (niektóre ćwiczenia mogą być dostosowane do niższych poziomów)

1. Podziel uczniów na pary lub 3-osobowe grupy. Każda para otrzymuje jedno zdjęcie, którego nie pokazują innym parom/grupom. Jeśli jest dużo grup, zdjęcia mogą się powtarzać. Zdjęcia prezentują jedną osobę w dwóch charakteryzacjach, w tym zadaniu można wykorzystać zdjęcia, których autorem jest Joel Parés  http://www.joelpares.com/judging-america-1 Innym rozwiązaniem jest użycie zdjęć osób, które znasz, a na pierwszy rzut oka mogą wydawać się być kimś innym. Za to ćwiczenie jestem wdzięczna Ildikó Lázár.

2. Poproś uczniów, aby w parze/grupie krótko podzielili się wrażeniami na temat zdjęcia i osoby ze zdjęcia. Po chwili poproś uczniów, aby w parze/grupie przygotowali odpowiedzi na poniższe pytania:                                
What does this person eat for breakfast?
                                Where do they live?
                                What kind of music do they like?
                                What do they do for a living?
                                What do they think about the environment?
Pytania można zmodyfikować tak, aby uwzględnić w nich niedawno omówiony materiał. Inne przykłady pytań to:
Where did they spend their last holiday?
                               Who do they live with?
                               What do they do in their free time?
                               Do they play any musical instrument?
                               How often do they go shopping?

3. Daj uczniom około 3 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie pokazuj zdjęcia pojedynczo I poproś uczniów o zaprezentowanie pomysłów. Po tym jak wszyscy omówili swoje odpowiedzi pokaż pary zdjęć prezentujących tę samą osobę.

4. Poproś uczniów, aby zastanowili się na popularnymi stereotypami, z którymi spotykają się na co dzień. Zbierz pomysły, każdy uczeń powinien mieć możliwość podać choć jeden przykład.

5. Uczniowie pracują samodzielnie I uzupełniają poniższe zdania:
I’m a girl / a boy so …
                              I’m from … (Poland) so …
                              I’m a student so …
Niektórzy uczniowie przedstawiają swoje zdania. Potem uczniowie piszą dwa kolejne zdania podobne do wyjściowych, ale nie czytają ich na forum.

6. Uczniowie oglądają krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4iZc8SuWML8Po obejrzeniu filmu uczniowie próbują zamienić stereotypy z 5 zdań, które napisali w poprzednim ćwiczeniu, np. Jestem uczniem, więc tylko się uczę. Jestem uczniem i mam czas na moje hobby.

7. W zależności od czasu poniższe zadanie nauczyciel może zadać jako pracę domową lub przeprowadzić jako ćwiczenie pisania w klasie. Ważne jest, żeby każdy uczeń miał szansę wyrazić swoją opinię dotyczącą tematu lekcji. W wypadku mojej grupy każdy uczeń miał napisać krótki tekst o stereotypach przed lekcją, mogli wybrać jakikolwiek aspekt tematu. Wybrałam kilka cytatów z ich tekstów I przygotowałam kartki z miejscem na komentarz. Położyłam kartki na parapecie na korytarzu, zadaniem uczniów było przeczytanie jak największej ilości cytatów i zostawienie swojego komentarza do cytatu lub innych komentarzy. Liczba cytatów/pomysłów powinna być minimum równa ilości uczniów w grupie, jeśli będzie ich kilka więcej tym lepiej, bo unikniemy wtedy przestojów. Na to ćwiczenie można przeznaczyć 15-20 minut. Przykładowe tematy do komentarza:

There are positive and negative stereotypes.
Not every blonde is stupid. Not every woman is a bad driver. (add a similar sentence)
The best way to avoid stereotypes is not to make them or believe in them.
What kind of stereotypes annoy you the most?
Do you suffer from being stereotyped?
Who among us does not use stereotypes should cast the first stone.
Whenever you make a judgment about people without knowing them, you create a stereotype.
Stereotypes make us ignore the differences between the individuals.
Stereotypes are not single incidents, they determine who we are and how we behave.
Many stereotypes we make are based on our life experience.
It is almost impossible to get rid of stereotypes in our everyday life.
There are some actions which we can undertake in order to reduce the number of stereotypes in our life.
Should making stereotypes be punished? How?
Why do people use stereotypes?