Chmury językowe – pomysły

sie 5, 2020 | Bez kategorii

Chmury językowe to zdecydowanie najlepszy pomysł na połączenie elementu dekoracyjnego sali z walorem edukacyjnym, gdyż uczniowie co jakiś czas zerkają na chmury i utrwalają słownictwo. Pamiętajmy też, że chmura może powstać w Internecie, możemy ja potem zapisać na dysku i wykorzystać za jakiś czas. Jednak gdy nie mamy dostępu do technologii, możemy posłużyć się wersją tradycyjną tworzoną przez uczniów lub nauczyciela.

Powtarzamy słownictwo

  1. Tworzymy swój własny szablon i uzupełniamy go ręcznie, np: w ramach powtórzenia słownictwa z danego zakresu uczniowie pracują w grupach/parach, każda grupa/para przygotowuje chmurę, w którą wpisuje swoje 10 słów z wymaganego zakresu. Chmury wędrują od grupy do grupy, z każdym przejściem uczniowie dopisują słowa, które jeszcze się tam nie pojawiły. Ilość dopisywanych słów zależy od ilości grup.
  2. W ramach powtórzenia możemy poprosić uczniów, żeby stworzyli online lub w wersji papierowej chmury, które potem będą prezentować w klasie.

Odwracamy lekcję

Uczniowie otrzymują temat, który będzie omawiany w najbliższym czasie, nie muszą to być tylko słówka, a np. zagadnienie gramatyczne (verb patterns, question tags, etc.) lub pisanie (linking words). Zadaniem każdego/par jest stworzenie chmury reprezentującej wybrane zwroty/zagadnienie. Tuż przed pierwszą lekcją w tym temacie można wywiesić chmury na drzwiach sali tak, aby wszyscy uczniowie mogli się z nimi zapoznać.

Poznajemy się

  1. Na początku kursu/roku szkolnego uczniowie przygotowują chmurę językową, która będzie ich reprezentować. Można wprowadzić ograniczenie, np. do 10 zwrotów. Uczniowie dodatkowo muszą pomyśleć o kształcie, w jaki wpisane będą słowa. Chmury można zatrzymać i na koniec kursu poprosić, aby pozostali członkowie grupy / klasy dopisali dodatkowe informacje o osobach z grupy.
  2. Zadanie podobne do tego z punktu 3 można przeprowadzić w trakcie kursu, np. jako wprowadzenie do tematu zainteresowań, zwierząt, podróżowania, wtedy kursanci porównują swoje informacje. Jako kontynuację mogą napisać krótkie sprawozdanie z podobieństw i różnic między członkami grupy.