Associations – nowy materiał na mówienie

maj 5, 2022 | do pobrania, inspiracje

Bardzo się cieszę się, że razem z Kasią Sochacką napisałyśmy
10 część serii Speaking Bits, tym razem nasz temat to Associations.
Na naszych kartach starałyśmy się dobrać zarówno przedmioty
dnia codziennego jak i bardziej metaforyczne pojęcia. Dzięki temu
karty przydadzą się Tobie do pracy na różnych poziomach
i w różnych grupach. Zapraszam Cię do pobrania 10 przykładowych kart.
Poniżej przygotowałam 5 sposobów na wykorzystanie tych kart
podczas pracy w grupach, ale można je także zaadaptować
podczas zajęć indywidualnych.

 • uczniowie pracują w parach lub małych grupach, losują jedną kartę,
  ustawiają timer na 30 / 45 / 60 / 75 / 90 sekund, każdy pracuje
  samodzielnie i w odmierzonym czasie próbuje wypisać jak najwięcej
  skojarzeń do danego słowa. Kartę zabiera ten uczeń, który wypisał
  więcej skojarzeń. Po kilku rundach grę wygrywa ten uczeń, który ma najwięcej kart
 • uczeń losuje kartę, nie pokazuje je partnerom z grupy, podaje swoje
  skojarzenia do danego słowa, pozostali uczniowie starają się zgadnąć,
  jakie słowo/zwrot jest na karcie (przed tym ćwiczeniem można
  posegregować karty, niektóre może być trudno zgadnąć na podstawie skojarzeń
 • uczniowie pracują w parach, wypisują po 10 skojarzeń do wylosowanej karty,
  następnie porównują swoje skojarzenia, sprawdzają, ile mają takich samych,
  wyjaśniają 2-3 zapisane skojarzenia
 • uczniowie pracują w małych grupach, losują jedną kartę, jeden uczeń podaje
  skojarzenie do tej karty, kolejny uczeń podaje skojarzenie do tego, co
  powiedział pierwszy uczeń. Czyli w tym ćwiczeniu losowana karta jest
  tylko wyjściem do zabawy w skojarzenia. Jeśli w klasie jest więcej grup,
  możemy dla każdej grupy ustalić tę sama początkową kartę, a potem
  np po 10 rundach porównać ostatnie skojarzenia z każdej grupy
 • uczniowie pracują w parach, ustawiają timer na 60 sekund, jeden uczeń
  losuje karty i je czyta, drugi musi jak najszybciej podać skojarzenie,
  wygrywa ten uczeń, który w ciągu 60 sekund poda skojarzenia do jak
  największej ilości kart

Klikając guzik na końcu posta, możesz pobrać przykładowe 10 kart Associations
z serii Speaking Bits.
A jeśli podobają Ci się i chciał(a)byś wykorzystać
je na lekcjach to całość (200 kart) możesz kupić tutaj
.