Associations – dodatkowe karty do pobrania

sie 4, 2023 | do pobrania

Associations to 10 część naszej serii Speaking Bits, jest już dostępna
od jakiegoś czasu. Dzisiaj mam dla Ciebie do pobrania dodatkowe
10 kart z tej serii, które wcześniej nie były opublikowane.

Alternatywne sposoby wykorzystania kart:

 • uczeń losuje kartę, nie pokazuje je partnerom z grupy, podaje swoje
  skojarzenia do danego słowa, pozostali uczniowie starają się zgadnąć,
  jakie słowo/zwrot jest na karcie (przed tym ćwiczeniem można
  posegregować karty, niektóre może być trudno zgadnąć na podstawie skojarzeń)
 • uczniowie pracują w parach, wypisują po 10 skojarzeń do wylosowanej karty,
  następnie porównują swoje skojarzenia, sprawdzają, ile mają takich samych,
  wyjaśniają 2-3 zapisane skojarzenia
 • uczniowie pracują w małych grupach, losują jedną kartę, jeden uczeń podaje
  skojarzenie do tej karty, kolejny uczeń podaje skojarzenie do tego, co
  powiedział pierwszy uczeń. Czyli w tym ćwiczeniu losowana karta jest
  tylko wyjściem do zabawy w skojarzenia. Jeśli w klasie jest więcej grup,
  możemy dla każdej grupy ustalić tę sama początkową kartę, a potem
  np po 10 rundach porównać ostatnie skojarzenia z każdej grupy
 • uczniowie pracują w parach, ustawiają timer na 60 sekund, jeden uczeń
  losuje karty i je czyta, drugi musi jak najszybciej podać skojarzenie,
  wygrywa ten uczeń, który w ciągu 60 sekund poda skojarzenia do jak
  największej ilości kart