Jak urozmaicić przygotowania do matury ustnej? cz. 2

paź 23, 2020 | do pobrania, egzaminy

W części pierwszej zaprezentowałam pomysły na zmianę poszczególnych zadań zestawu egzaminacyjnego, dzisiaj kolejne bardziej ogólne pomysły, jak urozmaicać przygotowania do matury ustnej z angielskiego.

Opisz i narysuj

Daj każdemu uczniowi jedno zdjęcie. Uczniowie siadają w parach i każdy opisuje swój obrazek (nie pokazują sobie zdjęć), zadaniem partnera z pary jest narysowanie obrazka tylko na podstawie opisu. Po porównaniu oryginału z wersją rysowaną zadaniem uczniów jest przygotowanie pytań do obrazka. Uczniowie zapisują pytania na kartce. Następnie pary wymieniają się i wykonują zadanie na mówienie.

Odwrócone mówienie

Uczniowie pracują w parze, każdy otrzymuje kilka pytań, na które odpowiada nie czytając na głos pytania, zadaniem partnera z ławki jest zgadnięcie jakie było pytanie. W podobny sposób możemy przećwiczyć dialog: uczniowie pracują w trójce, dwie osoby prezentują dialog, a trzecia zgaduje, jakie było polecenie, potem zamieniają się rolami.
(Za pomysł na odwrócone mówienie maturalne dziękuję Kasi Sochackiej).

Obowiązkowe słownictwo

– Uczniowie w parach na małych kartkach zapisują słowa (np. każdy uczeń 5-7 słów), najlepiej zaproponować, aby słowa dotyczyły bieżącego tematu lub niedawno omawianego tematu; wymieniają się kartkami z inną parą. Następnie odgrywają dialog, w trakcie każdej kwestii odkrywają kolejne kartki i muszą użyć odkrytych słów w swojej wypowiedzi. Ćwiczenie można wykonać w podobny sposób wykorzystując zadanie 2 i 3 egzaminu maturalnego, można wtedy odkryć wszystkie kartki tak, aby uczniowie mogli zaplanować swoją wypowiedź z uwzględnieniem słownictwa z kartek.

Koniecznie zajrzyjcie do części pierwszej dotyczącej przygotowania do matury ustnej oraz pobierzcie prezentację z 4 zestawami do zadania 3 🙂

Do pobrania